Module Balie verkoop

De MODULE BALIE VERKOOP is bedoeld om verkopen aan consumenten te registreren welke NIET via de kassa verlopen.

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan verkoop aan consumenten direct vanuit een magazijn, of als een artikel bijvoorbeeld te groot is om via de kassa te verkopen.

Een veel voorkomende combinatie is met name de combinatie met een 'informatie balie'.
Hierbij kunnen 'tijdrovende functies' zoals 'reparatie', 'verhuur' en 'inruil' bijvoorbeeld met 'balie verkoop' gecombineerd worden tot een separaat afhandelingspunt in de winkel.

Naast het vastleggen van aanvullende gegevens betreffende de consument gegevens, het aflever adres en de gemaakte prijs afspraken, is de mogelijkheid aanwezig om zowel een pakbon als een factuur te printen.

Als het mogelijk is om aanvullende informatie vast te leggen licht de omschrijving OP de betreffende 'aanvullende informatie toets' op.
Indien onder de aanvullende informatie toetsen de betreffende informatie is vastgelegd, wordt dit middels een grote 'V' vlak voor de betreffende toets aangegeven.
Om de vastgelegde informatie nogmaals te bekijken en/of te wijzigen kan nogmaals op de betreffende 'aanvullende informatie toets' 'geklikt' worden.