Module Afnemers

De MODULE AFNEMERS is bedoeld voor de registratie en het onderhoud van een veelheid van gegevens van afnemers.

De MODULE AFNEMERS verschaft u de mogelijkheid om alle gewenste basis gegevens van alle afnemers te registreren, opdat daarna optimaal gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare functionaliteiten zoals:

 • inkoop bij collega afnemers
 • leveringen op rekening
 • aanmaken (verzamel)facturen

Daarnaast worden in deze module ook de gegevens (per afnemer) vastgelegd betreffende de communicatie. Hiertoe worden gegevens vastgelegd zoals:

 • het telefoonnummer
 • het faxnummer E-mail adres

maar ook gegevens zoals:

 • het tijdstip vanaf wanneer er met de afnemer gecommuniceerd mag worden
 • het netwerk adres
 • het type van de communicatie lijn
 • contactpersonen

Naast de basis gegevens worden er op centraal nivo ook gegevens geregistreerd als:

 • Artikelbestanden per afnemer
 • Formule van de afnemer
 • Hoofdkantoor van de afnemer
 • Prijslijn van de afnemer
 • Regio van de afnemer